דף הבית   |   מטרות התוכנית   |   תוכנית האב   |   עדכונים   |   מיזמים   |   גלריה   |   אתרים היסטוריים   |   מסלולי טיולים   |   צוות התכנון   |   ועדת היגוי   |   פורום   |   English


חברי ועדת ההיגוי
  יו"ר הועדה - פרופ' ראובן לסטר
  עיריית ירושלים
  רשות ניקוז ים המלח
  המשרד להגנת הסביבה
  מכון ירושלים לחקר ישראל
  מרכז פרס לשלום
  מכון מילקן