דף הבית   |   מטרות התוכנית   |   תוכנית האב   |   עדכונים   |   מיזמים   |   גלריה   |   אתרים היסטוריים   |   מסלולי טיולים   |   צוות התכנון   |   ועדת היגוי   |   פורום   |   English


מיזמים

סיכום פגישה מיזמים נבחרים - 23.08.2010

הצעה לתכנית סביבתית - קהילתית במזרח ירושלים - 22.08.2010

רשימת מיזמים מוצעים לאגן הקדרון - 29.05.2010

מיזמים לנחל קדרון - ד"ר בועז ברק - 15.04.2010