דף הבית   |   מטרות התוכנית   |   תוכנית האב   |   עדכונים   |   מיזמים   |   גלריה   |   אתרים היסטוריים   |   מסלולי טיולים   |   צוות התכנון   |   ועדת היגוי   |   פורום   |   English


אתרים היסטוריים באגן נחל קדרון

-  כנסיית הבצלים - מריה מגדלנה

-  גת שמנים - כנסיית כל העמים

-  קברי נחל קדרון

-  מנזר מר סבא

 





  אתרים היסטוריים באגן נחל קדרון

-  כנסיית הבצלים - מריה מגדלנה

-  גת שמנים - כנסיית כל העמים

-  קברי נחל קדרון

-  מנזר מר סבא