דף הבית   |   מטרות התוכנית   |   תוכנית האב   |   עדכונים   |   מיזמים   |   גלריה   |   אתרים היסטוריים   |   מסלולי טיולים   |   צוות התכנון   |   ועדת היגוי   |   פורום   |   English


צוות התכנון
ראש צוות התכנון אדר' אריה רחמימוב, אדר' ליאורה מירון
אוכלוסיה, חברה גיאוגרף ומתכנן ישראל קמחי, מכון ירושלים
תכנון קהילתי מתכנן מוחמד נכאל
ארכיאולוגיה, מורשת ותיירות
ארכיאולוג אבנר גורן
תכנון סביבתי ושיקום נופי אדר' ורדית צורנמל, צורנמל טורנר אדריכלי נוף
הידרולוגיה וגיאוהידרולוגיה פרופ' אליהו רוזנטל
אקולוגיה, איכות סביבה והידרוגיאוגרפיה גיאוגרף ומתכנן סביבתי רם אלמוג, קיימא
ביוב אינג' אילן הלבץ, לביא נטיף
תחבורה ותשתיות אינג' מרק רנדר, אמאב
מדיניות ומשפט עו"ד דני לבני
משפט בינלאומי ד"ר רובי סייבל
כלכלה סביבתית ד"ר בועז ברק
גיאוגרף ומתכנן סביבתי רם אלמוג, קיימא GIS - מיפוי